SÍDLO

SÍDLO

Ponúkame Vám adresu na podnikanie, optimalizáciu prevádzkových, personálnych nákladov a...

Notifikácia o prijatej pošte na SMS

Notifikácia o prijatej pošte na SMS

Ponúkame možnosť notifikácie prijatej pošty prostredníctvom SMS správy v rámci SR. Poplatky...

ŠPECIÁLNA AKCIA

ŠPECIÁLNA AKCIA

Pri platbe na 1 rok vopred, získavate + 6 MESIACOV PREPOSIELANIA POŠTY ZADARMO.

 • SÍDLO

  SÍDLO

  streda, 05. jún 2013, 19:35
 • Notifikácia o prijatej pošte na SMS

  Notifikácia o prijatej pošte na SMS

  utorok, 11. jún 2013, 17:22
 • ŠPECIÁLNA AKCIA

  ŠPECIÁLNA AKCIA

  utorok, 11. jún 2013, 17:30

EKONOMICKÉ A ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY

Potrebujete sa venovať podnikaniu a nemáte čas sledovať neustále sa meniacu legislatívu v oblasti účtovníctva, miezd, odvodov a daní?

Potrebujete sa venovať klientom alebo sa potrebujete venovať svojmu profesionálnemu rozvoju a nie zisťovať, ktoré tlačivá použiť a ktoré termíny nezmeškať pri styku s úradmi sociálneho zabezpečenia a daňovým úradom? Alebo nechcete tráviť čas komunikáciu s úradmi?

Ak zápasíte s týmito problémami, ideálnym riešením je zveriť sa do rúk odborníka, ktorý tieto úlohy zvládne za Vás. Zverte sa do starostlivosti našej spoločnosti a my za Vás:

 • budeme viesť podvojné alebo jednoduché účtovníctvo
 • budeme viesť personalistiku a mzdy
 • vyhotovíme účtovnú závierku vrátane povinných výkazov, dokladovej inventúry a daňového priznania
 • poskytneme ďalšie služby na základe individuálnej dohody

Navyše Vám poskytneme ekonomické a organizačné poradenstvo, zastupovanie pred úradmi sociálneho zabezpečenia a daňovým úradom, vypracovanie dokumentov súvisiacich s účtovníctvom a vedením Vašej spoločnosti. Zaručujeme profesionalitu, kvalitu a diskrétnosť.

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • zaúčtovanie klientom dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)
 • vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov, pokladničnej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu
 • zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov vrátanie odpisov
 • zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie príloh účtovnej závierky (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)
 • Po dohode s klientom navyše poskytujeme:
 • vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie
 • vypracovanie interných smerníc
 • vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov
 • vedenie účtovníctva na vlastnom softvéri klienta

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

 • zaúčtovanie klientom dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)
 • vedenie účtovního denníka, hlavnej knihy, salda pohľadávok a záväzkov, pokladničnej knihy
 • vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu
 • evidencia a účtovanie hmotného a nehmotného investičného majetku
 • zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov
 • zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie príloh účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, v prípade potreby výkaz cash flow a podklad pre výročnú správu – ekonomickú časť)
 • Po dohode s klientom navyše poskytujeme:
 • vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie
 • vypracovanie interných smerníc
 • vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov
 • vedenie účtovníctva na vlastnom softvéri klienta

Vedenie personalistiky a miezd obsahuje:

 • založenie a vedenie zložky zamestnanca (trvalý pracovný pomer, dohoda, štatutár)
 • vystavenie a podanie prihlášky a odhlášky zamestnanca do príslušných inštitúcií
 • výpočet a zaúčtovanie miezd
 • vystavenie a podanie výkazov do príslušných inštitúcií
 • vystavenie mzdových rekapitulácií a platobných príkazov
 • vystavenie a podanie prehľadov do príslušných inštitúcií
 • vedenie mzdových listov zamestnancov
 • vystavenie a podanie potvrdení pre inštitúcie sociálneho zabezpečenia, príp. daňový úrad
 • vystavenie dokladov pri ukončení pracovného pomeru (zápočtový list, potvrdenie o príjme)
 • vystavenie a podanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
 • vystavenie potvrdení pre zamestnancov
 • vykonanie ročného zúčtovanie daní zamestnancov

Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

 • vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • vyúčtovanie dotácií
 • vedenie personálneho a mzdového účtovníctva na vlastnom softvéri klienta
 • ďalšie práce podľa požiadaviek klienta

V prípade potreby dokážeme zabezpečiť aj refundáciu DPH zo zahraničia.

Ak si však myslíte, že vy účtovníka nepotrebujete, stačí len ak Vám niekto spracuje daňové priznanie za predchádzajúci rok, tak ste na správnej adrese.